Website Disclaimer en Privacy

Deze website is eigendom van AQwaTech BV

Adres maatschappelijke zetel: Bevrijdingsweg 18 – B-8480 Bekegem

Telefoon: +32 (0)50 69 02 45

E-mail: info@aqwatech.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0555.711.515

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AQwaTech BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De Penta Power-producten en de andere producten en diensten van AQwaTech BV zijn niet bedoeld om ziekten of aandoeningen te diagnosticeren, behandelen, genezen, verlichten of voorkomen. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen altijd uw arts.

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

AQwaTech BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of als bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, dan zal AQwaTech BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

AQwaTech BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Als u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dan kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AQwaTech BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

AQwaTech BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

AQwaTech BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze externe websites. Ze kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Privacybeleid

AQwaTech BV hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, AQwaTech BV, Bevrijdingsweg 18 – B-8480 Bekegem, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, verwerking van uw bestellingen, versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AQwaTech BV Bevrijdingsweg 18 – B-8480 Bekegem, info@aqwatech.com gratis de schriftelijke mededeling van uw persoonsgegevens bekomen. Indien nodig kan u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet relevant zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich richten tot AQwaTech BV, Bevrijdingsweg 18 – B-8480 Bekegem, info@aqwatech.com.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

AQwaTech BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen, zoals uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de domeinnaam van de website waarlangs u naar de Penta Power-website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Penta Power-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie kan alleen een machine identificeren.

Volgende types cookies worden op deze website gebruikt:

  • ‘First party cookies’: dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de website optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker bij vorige bezoeken aan de website heeft aangemaakt, of een vooraf ingevuld formulier met data die de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingegeven.
  • ‘Third Party cookies’: dit zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, zoals een aanwezige marketing- of advertentie-plug-in, bv. van Facebook of Google Analytics.

U kan uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics

De websites van AQwaTech BV maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteit op de website op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als het hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren via de instellingen in uw browser. In dat geval echter kan u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.