Penta Power Tag technologie

De Penta Power Tag technologie is ontwikkeld om de mogelijke negatieve impact van elektromagnetische velden (straling) op alle leven zo veel mogelijk te transformeren, zowel wat het fysieke als het energetische lichaam betreft.

Wat is straling?

Straling is een onzichtbaar, maar wel meetbaar energiepakket dat in een golfpatroon in alle richtingen door de ruimte beweegt. Iedere vorm van straling heeft een elektrische en een magnetische component. Die zorgen ervoor dat onze toestellen werken. Daarnaast heeft straling ook een zogenaamde scalaire component. Deze is niet noodzakelijk voor de werking van de toestellen, maar is wel verantwoordelijk voor de mogelijke negatieve impact van straling.

Iedere vorm van straling heeft een specifieke golflengte en frequentie. Hoe korter de golflengte, hoe hoger de frequentie en hoe meer energie de straling heeft. Daardoor zal het effect op de lichamen waartegen ze ‘botst’ ook des te groter zijn.

Penta Power Elektromagnetisch spectrum

Een uitgekiende werking

De Penta Power Tags werken uitsluitend op het scalaire deel van de elektromagnetische golf, ongeacht de frequentie die deze golf heeft. Ze raken niet aan de elektromagnetische component van de straling. Je toestellen blijven dus even goed werken als voorheen.

De Penta Power Tag-technologie, gebaseerd op de bevindingen van prof. Konstantin Meyl, genereert een positief (scalair) veld. Dit veld transformeert de mogelijke schadelijke component van alle vormen van straling voor mensen, dieren en planten. Deze technologie is een vorm van passieve kwantumtechnologie.

Passieve kwantumtechnologie

Passieve technologie is technologie waar geen stroom of mechanische krachten aan te pas komen.

Kwantumfysica

De kwantumfysica is het deelgebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met verschijnselen die met de kwantummechanica kunnen worden beschreven. Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. Veel experimenten hebben inmiddels aangetoond dat de kwantummechanica de werkelijkheid zeer nauwkeurig beschrijft. Hierdoor is dit een van de succesvolste natuurkundige theorieën aller tijden geworden. De kwantummechanica heeft dan ook veel toepassingen; de werking van veel moderne technologieën, zoals computers en lasers, berust op eigenschappen van de materie die niet op de klassieke wijze (met de wetten van Newton) te beschrijven zijn.

Energie en informatie

Materie zoals we die ons gewoonlijk voorstellen, bestaat niet. We nemen materie wel fysiek waar, maar in feite is alle materie geconcentreerde energie. Informatie zorgt ervoor dat energie vorm aanneemt. Deze informatie wordt gedragen door (niet-lineaire) golven, die het hele universum kunnen doorkruisen met blijvende sterkte en met snelheden die veel hoger zijn dan het licht. Deze informatie geeft vorm aan de materie. Eigenlijk bestaat alles dus in essentie uit energie en informatie.

Ontdek ook

Ontdek ook de Penta Power Pendant

Energetische hanger, versterkt je energie en vermindert stress

Ontdek ook de Penta Power Phone Tag

Transformeert straling van gsm, draadloze telefonie en internet

Ontdek ook de Penta Power Home Tag

Verhoogt de energie in huis

Ontdek ook de Penta Power Gold Tag

Verhoogt het energetisch veld in de ruimte rondom je

Ontdek ook de Penta Power Quatro Tag

Verhoogt plaatselijk de energie in een vlak

Ontdek ook de Penta Power 220 Tag

Transformeert het elektriciteitsnet