Hoe werkt Penta Power?

Schadelijke straling transformeren door positief veld

Penta Power Tags maken gebruik van passieve kwantumtechnologie, gebaseerd op de bevindingen van prof. dr. ir. Konstantin Meyl.

De Penta Power Tag-technologie genereert een positief veld. Dit veld transformeert de mogelijke schadelijke component van alle vormen van straling voor mensen, dieren en planten.

De Penta Power Tag-technologie werkt op alle soorten stralingsbronnen en frequenties.

Aan de elektromagnetische component van de straling wordt niet geraakt. Je toestellen blijven dus even goed werken als voorheen.

Emoto Label

Deze waterkristallen, gefotografeerd door Masaru Emoto, zijn gevormd uit water dat op de Penta Power Tags heeft gestaan. Ze tonen de harmoniserende werking van de Tags. Penta Power is dan ook trots op zijn Emoto Label.

Dr. Masaru Emoto (1943-2014) deed onderzoek naar het effect van energie op water. Hij stelde water bloot aan verschillende invloeden (positief of negatief, harmonisch of disharmonisch), bevroor het vervolgens en fotografeerde de kristallen die hierdoor gevormd werden. Uit zijn onderzoek bleek dat positieve en harmonische energieën (bv. een wens, gebed, klassieke muziek …) tot harmonische kristallen leiden, terwijl negatieve en disharmonische energieën (bv. een vloek of verwensing, heavy metal …) vervormde kristallen opleveren.

Meer info over het werk van Masaru Emoto vind je in zijn boek Water weet het antwoord en in de film What the Bleep Do We Know?

Ontdek ook

Ontdek ook de Penta Power Pendant

Energetische hanger, versterkt je energie en vermindert stress

Ontdek ook de Penta Power Phone Tag

Transformeert straling van gsm, draadloze telefonie en internet

Ontdek ook de Penta Power Home Tag

Verhoogt de energie in huis

Ontdek ook de Penta Power Gold Tag

Verhoogt het energetisch veld in de ruimte rondom je

Ontdek ook de Penta Power Quatro Tag

Verhoogt plaatselijk de energie in een vlak

Ontdek ook de Penta Power 220 Tag

Transformeert het elektriciteitsnet