Het effect van Penta Power gemeten met GDV

De GDV-techniek van prof. dr. Konstantin Korotkov wordt ook wel de energetische vingerafdrukmethode genoemd omdat er een scan van de vingertoppen genomen wordt. Een opname met de GDV-camera biedt een zicht op de emotionele, mentale, energetische en fysieke toestand van de persoon.

De testmethode omvatte drie stappen:

  1. Er gebeurde een nulmeting die de toestand van de testpersoon aan het begin van de test weergaf.

  2. De testpersoon droeg gedurende 30 minuten een Penta Power Pendant op de linkerheup.

  3. Er werd opnieuw een meting gedaan.

1 – Persoonlijk energieveld

De testpersoon was een vrouw van middelbare leeftijd die in een zeer sterk belaste technologische omgeving werkte.

Resultaten na het dragen van de Penta Power Pendant gedurende 30 minuten:

  • De openingen in het energieveld zijn volledig gesloten.
  • Het energieveld is 16% meer symmetrisch en heeft een 28% grotere oppervlakte.
Penta Power GDV metingen energieveld

Conclusie

Het energieveld van de testpersoon is veel groter, sterker en mooi gesloten. Het energieniveau van de testpersoon is aanzienlijk verhoogd. Hierdoor is de persoon beter beschermd tegen externe invloeden.

2 – Stress op de organen en lichaamssystemen

De testpersoon was dezelfde vrouw van middelbare leeftijd die in een zeer sterk belaste technologische omgeving werkte.

Deze test meet de stress op de organen en lichaamssystemen. Het groene gedeelte in het diagram is de norm, geel is minder goed, rood is helemaal niet goed.

Tijdens de nulmeting (vóór het dragen van de Penta Power Pendant) zit het stressniveau in het gele gedeelte van de curve (op 7,80 op een schaal van 10). Dit wijst op een te hoog stressniveau.

Na 30 minuten met de Penta Power Pendant daalt de stress op organen en lichaamssystemen met 60% tot binnen de norm (tot in het groene gedeelte van de curve: 3,10 op een schaal van 10).

Penta Power GDV Stress op organen voor en na

Conclusie

Het stressniveau van de organen en systemen is bij de testpersoon met meer dan 60% gedaald na het dragen van de Penta Power Pendant gedurende 30 minuten.

3 – Visualisatie van 50 verschillende parameters

De testpersoon was een jonge studente die heel vaak met gsm en laptop werkte.

De afbeelding hiernaast toont de energetische toestand van 50 afzonderlijke organen en systemen: 25 op de linkse grafiek en 25 op de rechtse. De blauwe lijnen geven de ideale curve weer, de rode lijnen geven de meting van de verschillende organen van de testpersoon weer.

Uit de grafieken blijkt duidelijk dat tijdens de nulmeting (de bovenste twee grafieken) de rode lijnen op heel veel punten (organen) significant afwijken van de ideale (blauwe) lijnen. Dit duidt op een ernstige disbalans in de betreffende organen en systemen.

De onderste twee grafieken tonen de resultaten van de meting na het dragen van de Penta Power Pendant gedurende 30 minuten. Hier zien we dat de rode lijnen veel dichter de blauwe (ideale) lijnen benaderen. Dit duidt erop dat de 50 geteste organen en systemen van de testpersoon veel beter in balans zijn.

Penta Power GDV 50 organen en systemen VOOR en NA

Conclusie

De testpersoon gaat van een totale disbalans naar een nagenoeg volledige balans.

Ontdek ook

Penta Power Phone Tag Mini Duo transformeert de straling ook van 5G van gsm en tablet

Transformeert straling van gsm, draadloze telefonie en internet

Ontdek ook de Penta Power Home Tag

Verhoogt de energie in huis

Ontdek ook de Penta Power Gold Tag

Verhoogt het energetisch veld in de ruimte rondom je

Ontdek ook de Penta Power Quatro Tag

Verhoogt plaatselijk de energie in een vlak

Ontdek ook de Penta Power 220 Tag

Transformeert het elektriciteitsnet

Ontdek ook de Penta Power Pendant

Energetische hanger, versterkt je energie en vermindert stress