Het effect van Penta Power gemeten met de energieverlies methode

Proefopzet

De meting werd uitgevoerd met een Synchrometer. Dit toestel meet de huidweerstand en berekent op basis daarvan het energieniveau van de testpersoon. De testpersoon was een man van middelbare leeftijd.

De test verliep als volgt:

  • Eerst werd een nulmeting van de testpersoon uitgevoerd. Hierbij werd het energieniveau bij aanvang van de test gemeten.
  • Daarna droeg de testpersoon de Penta Power Pendant gedurende vijf minuten om zijn hals. Vervolgens werd zijn energie opnieuw gemeten. Er werd een energiewinst van 19% vastgesteld.
  • Nadien werd de Penta Power Home Tag boven het hoofd van de testpersoon gehouden en werd er ook vijf minuten gewacht. Hierna stelde men een extra energieverhoging van 10% vast.
Energieverhoging met Penta Power Pendant en Penta Power Home Tag

Conclusie

De totaal gemeten energieverbetering bij de testpersoon na het toepassen van de combinatie Penta Power Pendant en Penta Power Home Tag bedroeg 29%.*

*De werking van de Penta Power Home Tag is pas na minimum drie dagen volledig en optimaal. Wellicht zou de energieverhoging na drie dagen dus nog hoger zijn. Deze extra meting viel echter buiten de opzet en scope van de test.

Ontdek ook

Ontdek ook de Penta Power Pendant

Energetische hanger, versterkt je energie en vermindert stress

Penta Power Phone Tag Mini Duo transformeert de straling ook van 5G van gsm en tablet

Transformeert straling van gsm, draadloze telefonie en internet

Ontdek ook de Penta Power Home Tag

Verhoogt de energie in huis

Ontdek ook de Penta Power Gold Tag

Verhoogt het energetisch veld in de ruimte rondom je

Ontdek ook de Penta Power Quatro Tag

Verhoogt plaatselijk de energie in een vlak

Ontdek ook de Penta Power 220 Tag

Transformeert het elektriciteitsnet