How does Penta Power work?

Transforming damaging radiation through positive fields

Penta Power Tags maken gebruik van passieve kwantumtechnologie, gebaseerd op de bevindingen van prof. dr. ir. Konstantin Meyl.

De Penta Power Tag-technologie genereert een positief veld. Dit veld transformeert de mogelijke schadelijke component van alle vormen van straling voor mensen, dieren en planten.

De Penta Power Tag-technologie werkt op alle soorten stralingsbronnen en frequenties.

Aan de elektromagnetische component van de straling wordt niet geraakt. Je toestellen blijven dus even goed werken als voorheen.

Read more about the Penta Power Technology

Emoto Label

These water crystals, photographed by Masaru Emoto, are formed from water that stood on Penta Power Tags. They show the harmonizing working of the Tags. Penta Power is proud of its Emoto Label.

Dr. Masaru Emoto (1943-2014) did research on the effect of energy on water. He exposed water to different influences (positive or negative, harmonious or disharmonious) froze it and then photographed the crystals that had been formed. The experiments showed that positive and harmonious energies (e.g. a wish or prayer, classical music…) led to harmonious crystals, while negative and disharmonious energies (e.g. a curse, heavy metal music…) resulted in deformed crystals.

You can find more information about Masaru Emoto’s work in his book Water weet het antwoord and in the film What the Bleep Do We Know?.

Also discover

Ontdek ook de Penta Power Pendant

Energetic pendant, strengthens your energy and lessens stress

Ontdek ook de Penta Power Phone Tag

Transforms radiation from mobile phones, cordless phones and Internet

Ontdek ook de Penta Power Home Tag

Raises the energy in the home

Ontdek ook de Penta Power Gold Tag

Raises the energy field in the space around you

Ontdek ook de Penta Power Quatro Tag

Raises the energy locally in a specific surface area

Ontdek ook de Penta Power 220 Tag

Transforms the electricity network