Het effect van Penta Power gemeten met de energieverlies methode

De meting werd uitgevoerd met een Synchrometer. Dit toestel meet de huidweerstand en berekent op basis daarvan het energieniveau van de testpersoon. De testpersoon was een man van middelbare leeftijd.

De test verliep als volgt:

  • Eerst werd een nulmeting van de testpersoon uitgevoerd. Hierbij werd het energieniveau bij aanvang van de test gemeten.
  • Daarna droeg de testpersoon de Penta Power Pendant gedurende vijf minuten om zijn hals. Vervolgens werd zijn energie opnieuw gemeten. Er werd een energiewinst van 19% vastgesteld.
  • Nadien werd de Penta Power Home Tag boven het hoofd van de testpersoon gehouden en werd er ook vijf minuten gewacht. Hierna stelde men een extra energieverhoging van 10% vast.

Conclusie: De totaal gemeten energieverbetering bij de testpersoon na het toepassen van de combinatie Penta Power Pendant en Penta Power Home Tag bedroeg 29%.*

*De werking van de Penta Power Home Tag is pas na minimum drie dagen volledig en optimaal. Wellicht zou de energieverhoging na drie dagen dus nog hoger zijn. Deze extra meting viel echter buiten de opzet en scope van de test.

Voelen

Vele mensen voelen de werking van de Penta Power Tags rechtstreeks. Twee gevallen van respectievelijk objectief en blind voelen:

  • Een huilbaby woont met zijn ouders in een appartement. Er wordt een Penta Power Home Tag geplaatst. De baby is zich er helemaal niet van bewust dat er ergens in huis plots iets nieuws hangt, maar het chronische huilen is even plots gestopt. Een objectievere vorm van voelen is haast niet denkbaar.
  • Een man die erg gevoelig is voor elektrostraling voelt heel duidelijk de storende prikkeling van zijn iPhone wanneer die aan staat. Hij kan blind het verschil niet voelen tussen zijn iPhone die af staat of aan staat met een Penta Power Phone Tag erop bevestigd.

Aanpassingsverschijnselen

Sommige mensen ervaren een korte aanpassingsperiode wanneer ze de Penta Power Tags beginnen te gebruiken, doordat hun lichaam moet wennen aan het hogere energieveld dat de Tags creëren. Dit kan een aantal tijdelijke effecten van voorbijgaande aard veroorzaken, zoals onrustiger slapen, een gevoel van fysieke ‘detox’ (hoofdpijn, lichte druk in hoofd of keel, duizeligheid …) Dit zijn doorgaans effecten van korte duur, die na een paar dagen vanzelf weer verdwijnen.

Download ons gratis e-book

Wil je zelf aan de slag gaan om straling uit je leven te verbannen? Of wil je meer info over alles wat te maken heeft met het neutraliseren en transformeren van elektromagnetische straling?

Download hier ons gratis e-Book