Wat wordt er bedoeld met straling transformeren?

Straling transformeren gaat een hele stap verder dan straling neutraliseren! Geen enkel andere oplossing gaat straling zo diepgaand transformeren zoals de Penta Power Tags dat doen. De meeste andere gaan de straling zelfs maar heel gedeeltelijk neutraliseren.

Wat is nu het verschil tussen straling transformeren en straling neutraliseren?

  1. Neutraliseren betekent dat de belastende energieën weggenomen worden en dat eindsituatie “Neutraal” is, noch goed, noch slecht.
  2. Transformeren betekent dat de belastende energieën worden omgezet in ondersteunende energieën.

Je kan het vergelijken met schadelijke rupsen in de tuin. Je kan deze alle proberen te doden (neutraliseren) of je kan deze stimuleren om heel mooie en nuttige vlinders te worden.

straling neutrraliseren versus straling transformeren

Title

Go to Top