Scalaire component van straling

Welke zijn de verschillende componenten van straling?

Iedere vorm van straling heeft drie componenten: een elektrische, een magnetische en een scalaire component. Jammer genoeg zijn de meeste straling ‘specialisten’ zich van het bestaan van die scalaire component niet bewust, hoewel net deze verantwoordelijk is voor de schadelijke gezondheidseffecten. De werking van onze Penta Power Tags is gebaseerd op de bevindingen van de Duitse Professor Konstantin Meyl met betrekking tot deze component van straling.

eigenschappen scalaire component van straling

Wat is het verschil tussen de elektromagnetische enerzijds en de scalaire component anderzijds?

Elektromagnetische golven zijn transversale golven en scalaire golven zijn longitudinale golven:

  1. Bij een transversale golf staat de richting van de oscillatie (trilling) loodrecht op de voortplantingsrichting.
  2. Bij een longitudinale golf is de richting van de oscillatie parallel aan de voortplantingsrichting. Dit wordt geïllustreerd door de figuur hiernaast.

Doordat ons zenuwstelsel deze scalaire component geleidt, is deze verantwoordelijk voor de gezondheidsklachten van straling

Zenuwstelsel zenuw scalaire component van straling

Deze component wordt perfect geleid door onze zenuwen omdat wij scalaire wezens zijn die ook scalair communiceren.

Professor Konstatin Meyl heeft aangetoond dat zenuwbanen een ideale fysieke vorm hebben voor het bidirectionele (in beide richtingen) transport ervan.

Door externe scalaire golven van draadloze technologie ontstaat er een verkeerde resonantie met onze interne scalaire golven. Dit verklaart onze gevoeligheid voor e-smog.

Aantal opmerkelijke eigenschappen van deze scalaire component

  1. Gaan sneller dan het licht want de overdracht van de informatie gebeurt direct.
  2. Dragen (schadelijke) informatie.
  3. Worden doorgegeven via een elektromagnetische draaggolf.
  4. Kunnen niet worden gemeten met de conventionele apparatuur.
  5. Ze gaan dwars door materie en kunnen niet met een kooi van Faraday worden afgeschermd.

Title

Go to Top