Kan ik de werking van de Penta Power Tags met een stralingsmeter meten?

Straling heeft verschillende componenten: een elektrische, een magnetische en een scalaire component. Jammer genoeg zijn de meeste straling ‘specialisten’ zich van het bestaan van die scalaire component niet bewust, hoewel net deze verantwoordelijk is voor de schadelijke effecten.

stralingsmeter scalaire component straling

De werking van onze Penta Power Tags is gebaseerd op de bevindingen van de Duitse professor Konstantin Meyl m.b.t. de scalaire component van straling. Deze component kan helaas niet met de huidige conventionele meetapparatuur gemeten worden. Deze toestellen meten enkel de elektromagnetische componenten, dit zijn ook de componenten die verantwoordelijk zijn voor de werking van onze draadloze toestellen.

Onze Penta Power tags gaan niets veranderen aan deze elektromagnetische component (en dus blijven je toestellen evengoed werken als voorheen), maar gaan wel de schadelijke scalaire component transformeren in een ondersteunende energie. Je mag trouwens van de regelgevers ook geen elektromagnetische straling tegenhouden. Dus met een stralingsmeettoestel ga je voor en na aanbrengen van de Penta Power Tags identieke waarden meten, omdat je voor het bepalen van de gezondheidseffecten een verkeerde parameter meet. Je kan het vergelijken de motortemperatuur van je wagen aflezen om te bepalen hoe snel je rijdt. Daarom is het meestal zinloos om de elektromagnetische component van straling te meten.

Title

Go to Top